Verhoging minimum belastbare winst: wanneer is er sprake van recidive?

Als een vennootschap haar aangifte niet of te laat indient, voorziet de wet in een minimale belastbare winst waarop belastingen moeten betaald worden. Bij recidivisme worden deze sommen verhoogd. Een recente circulaire omschrijft wanneer er sprake is van “herhaling”. Geen of laattijdige aangifte Tot aanslagjaar 2018 had de belastingadministratie de mogelijkheid om, in geval van…