Een vaste vertegenwoordiger is fiscaal ook een bestuurder

Een “vaste vertegenwoordiger” is de persoon die optreedt voor een vennootschap die bestuurder is in een andere vennootschap. Volgens het Hof van Cassatie kan zo’n vaste vertegenwoordiger fiscaal ook als een bestuurder beschouwd worden. Een arrest dat belangrijke gevolgen heeft. Bestuurders en soortgelijken Het wetboek van de inkomstenbelastingen voorziet verschillende soorten beroepsinkomsten. De lonen van…

Conflicten vermijden via de aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen aandeelhouders afspraken maken over zaken die niet in de wet of in de statuten staan. Ook onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft deze rechtsfiguur een praktisch instrument om conflicten te vermijden. Vertrouwelijkheid en niet-concurrentie Aandeelhoudersovereenkomsten worden gesloten over de meest diverse onderwerpen. Een veel voorkomend soort overeenkomsten…

Verhoging minimum belastbare winst: wanneer is er sprake van recidive?

Als een vennootschap haar aangifte niet of te laat indient, voorziet de wet in een minimale belastbare winst waarop belastingen moeten betaald worden. Bij recidivisme worden deze sommen verhoogd. Een recente circulaire omschrijft wanneer er sprake is van “herhaling”. Geen of laattijdige aangifte Tot aanslagjaar 2018 had de belastingadministratie de mogelijkheid om, in geval van…